Сертификат на тепловые извещатели

В раздел «Сертификаты» добавлен сертификат соответствия № C-RU.ПБ25.В.03089 на извещатели пожарные тепловые точечные: ИП101-1А-А1, ИП101-1А-А3, ИП101-3А-А3R.

Сертификат действителен до 21.05.2020 г.